Dolnośląska Szkoła Wyższa i ZOO Wrocław nawiązały współpracę