ochrona środowiska: dr Małgorzata Pietras-Szewczyk