Dzieci dyskutują o ekologii. To nowi studenci w Dolnośląskiej Szkole Wyższej