psychologia społeczna: dr hab. Agnieszka Wilczyńska, prof. DSW 

Ekspert z zakresu psychologii społecznej i psychologii klinicznej oraz psychologii zdrowia.
bibliologia: dr Magdalena Karciarz

Ekspert z zakresu bibliologii, specjalizuje się w biblioterapii, arteterapii, technikach relaksacyjnych.
psychologia reklamy: dr Beata Rajba

Ekspert z zakresu psychologii reklamy, psychometrii i metodologii badań naukowych
pedagogika: dr Monika Kurzynoga

Ekspert z zakresu pedagogiki, specjalizuje się w pedagogice szkolnej, pedagogice opiekuńczo-wychowawczej, instytucjonalnej pieczy zastępczej, terapii pedagogicznej.
komunikacja społeczna: dr Marek Zimnak

Specjalista ds. mediów, komunikacji społecznej, wykładowca
PR i marketing polityczny: Wiesław Gałązka

Specjalista ds. mediów, komunikacji i PR oraz reklamy
ochrona środowiska: dr Małgorzata Pietras-Szewczyk

Ekspert z zakresu ochrony środowiska, specjalizująca się w ochronie powietrza oraz energetyce rozproszonej. Specjalistka w zakresie zarządzania projektami
bezpieczeństwo: dr Bogusław Węgliński  

Ekspert z zakresu systemu bezpieczeństwa, terroryzmu współczesnego i lotnictwa cywilnego, specjalizuje się w badaniach rozwoju rynku lotniczego w Polsce
pedagogika: dr Barbara Kutrowska  

Specjalistka z zakresu pedagogiki, specjalizujący się w badaniach z pedeutologii (szeroko pojętego rozwoju nauczyciela), edukacji przedszkolnej, ale też szkoły.
komunikacja nowomedialna: dr hab. Agnieszka Węglińska prof. DSW

Ekspert w zakresie systemów medialnych, mediów publicznych, komunikacji nowomedialnej i kreowania wizerunku. 
psychologia społeczna: dr hab. Agnieszka Wilczyńska, prof. DSW 

Ekspert z zakresu psychologii społecznej i psychologii klinicznej oraz psychologii zdrowia.
bibliologia: dr Magdalena Karciarz

Ekspert z zakresu bibliologii, specjalizuje się w biblioterapii, arteterapii, technikach relaksacyjnych.
psychologia reklamy: dr Beata Rajba

Ekspert z zakresu psychologii reklamy, psychometrii i metodologii badań naukowych
pedagogika: dr Monika Kurzynoga

Ekspert z zakresu pedagogiki, specjalizuje się w pedagogice szkolnej, pedagogice opiekuńczo-wychowawczej, instytucjonalnej pieczy zastępczej, terapii pedagogicznej.
komunikacja społeczna: dr Marek Zimnak

Specjalista ds. mediów, komunikacji społecznej, wykładowca
PR i marketing polityczny: Wiesław Gałązka

Specjalista ds. mediów, komunikacji i PR oraz reklamy
ochrona środowiska: dr Małgorzata Pietras-Szewczyk

Ekspert z zakresu ochrony środowiska, specjalizująca się w ochronie powietrza oraz energetyce rozproszonej. Specjalistka w zakresie zarządzania projektami
bezpieczeństwo: dr Bogusław Węgliński  

Ekspert z zakresu systemu bezpieczeństwa, terroryzmu współczesnego i lotnictwa cywilnego, specjalizuje się w badaniach rozwoju rynku lotniczego w Polsce
pedagogika: dr Barbara Kutrowska  

Specjalistka z zakresu pedagogiki, specjalizujący się w badaniach z pedeutologii (szeroko pojętego rozwoju nauczyciela), edukacji przedszkolnej, ale też szkoły.
1
2