Eksperci DSW
Ekspert z zakresu psychologii społecznej i psychologii klinicznej oraz psychologii zdrowia.

30 października 2019

Eksperci DSW
Ekspert z zakresu bibliologii, specjalizuje się w biblioterapii, arteterapii, technikach relaksacyjnych.

30 października 2019

Eksperci DSW
Ekspert z zakresu psychologii reklamy, psychometrii i metodologii badań naukowych

25 października 2019

Aktualności
Dolnośląska Akademia Dzieci to uniwersytet prowadzony przez dzieci. 25 października 2019 ruszyła trzecia edycja tego projektu w Dolnośląskiej Szkole Wyższej.

25 października 2019

Aktualności
W uroczystej inauguracji roku akademickiego 2019/2020 w Dolnośląskiej Szkole Wyższej, nr 1 wśród uczelni niepublicznych na Dolnym Śląsku, uczestniczyły władze uczelni, wykładowcy i pracownicy uczelni, przedstawiciele świata akademickiego i biznesu oraz licznie zgromadzen...

25 października 2019

Aktualności
Dolnośląska Szkoła Wyższa po raz kolejny weźmie udział w Dolnośląskim Festiwalu Nauki. Uczelnia przygotowała z tej okazji 10 warsztatów i wykładów.

27 września 2019

Eksperci DSW
Ekspert z zakresu pedagogiki, specjalizuje się w pedagogice szkolnej, pedagogice opiekuńczo-wychowawczej, instytucjonalnej pieczy zastępczej, terapii pedagogicznej.

26 września 2019

Eksperci DSW
Specjalistka w zakresie psychologii komunikacji interpersonalnej oraz zarządzania i organizacji, psycholog społeczny i pedagog, trener biznesu, coach menagementu.

26 września 2019

Eksperci DSW
Specjalista ds. mediów, komunikacji społecznej, wykładowca

26 września 2019

Eksperci DSW
Specjalista ds. mediów, komunikacji i PR oraz reklamy

26 września 2019

1
2