Dolnośląska Szkoła Wyższa podpisała Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni