psychologia społeczna: dr hab. Agnieszka Wilczyńska, prof. DSW