pedagogika mediów: dr Małgorzata Mikołajczak-Woźniak

Ekspertka z  zakresu pedagogiki mediów, wpływu wzorców popkultury na dzieci i młodzież. Badaczka szkolnych relacji i przemocy uczniów wobec nauczycieli.
komunikacja nowomedialna: dr hab. Agnieszka Węglińska prof. Uniwersytetu DSW

Ekspert w zakresie systemów medialnych, mediów publicznych, komunikacji nowomedialnej i kreowania wizerunku. 
psychologia społeczna: dr hab. Agnieszka Wilczyńska, prof. Uniwersytetu DSW

Ekspert z zakresu psychologii społecznej i psychologii klinicznej oraz psychologii zdrowia.
bibliologia: dr Magdalena Karciarz

Ekspert z zakresu bibliologii, specjalizuje się w biblioterapii, arteterapii, technikach relaksacyjnych.
psychologia: dr Beata Rajba

Ekspert z zakresu psychologii w biznesie, psychometrii i metodologii badań naukowych
pedagogika: dr Monika Kurzynoga

Ekspert z zakresu pedagogiki, specjalizuje się w pedagogice szkolnej, pedagogice opiekuńczo-wychowawczej, instytucjonalnej pieczy zastępczej, terapii pedagogicznej.
komunikacja społeczna: dr Marek Zimnak

Specjalista ds. mediów, komunikacji społecznej, wykładowca
PR i marketing polityczny: Wiesław Gałązka

Specjalista ds. mediów, komunikacji i PR oraz reklamy
bezpieczeństwo: dr Bogusław Węgliński  

Ekspert z zakresu systemu bezpieczeństwa, terroryzmu współczesnego i lotnictwa cywilnego, specjalizuje się w badaniach rozwoju rynku lotniczego w Polsce
psychologia: dr Anetta Pereświet-Sołtan 

Specjalistka w zakresie psychologii komunikacji interpersonalnej oraz zarządzania i organizacji, psycholog społeczny i pedagog, trener biznesu, coach menagementu.
pedagogika mediów: dr Małgorzata Mikołajczak-Woźniak

Ekspertka z  zakresu pedagogiki mediów, wpływu wzorców popkultury na dzieci i młodzież. Badaczka szkolnych relacji i przemocy uczniów wobec nauczycieli.
komunikacja nowomedialna: dr hab. Agnieszka Węglińska prof. Uniwersytetu DSW

Ekspert w zakresie systemów medialnych, mediów publicznych, komunikacji nowomedialnej i kreowania wizerunku. 
psychologia społeczna: dr hab. Agnieszka Wilczyńska, prof. Uniwersytetu DSW

Ekspert z zakresu psychologii społecznej i psychologii klinicznej oraz psychologii zdrowia.
bibliologia: dr Magdalena Karciarz

Ekspert z zakresu bibliologii, specjalizuje się w biblioterapii, arteterapii, technikach relaksacyjnych.
psychologia: dr Beata Rajba

Ekspert z zakresu psychologii w biznesie, psychometrii i metodologii badań naukowych
pedagogika: dr Monika Kurzynoga

Ekspert z zakresu pedagogiki, specjalizuje się w pedagogice szkolnej, pedagogice opiekuńczo-wychowawczej, instytucjonalnej pieczy zastępczej, terapii pedagogicznej.
komunikacja społeczna: dr Marek Zimnak

Specjalista ds. mediów, komunikacji społecznej, wykładowca
PR i marketing polityczny: Wiesław Gałązka

Specjalista ds. mediów, komunikacji i PR oraz reklamy
bezpieczeństwo: dr Bogusław Węgliński  

Ekspert z zakresu systemu bezpieczeństwa, terroryzmu współczesnego i lotnictwa cywilnego, specjalizuje się w badaniach rozwoju rynku lotniczego w Polsce
1
2
3