​zarządzanie i ​przedsiębiorczość: dr hab. Andrzej ​Brzeziński, prof. DSW