Fatalny wpływ pandemii na psychikę nastolatków. Psycholodzy alarmują